Rozliczenie podatku z Niemiec

Co je GermanTax?

GermanTax je místem, které daňovým poplatníkům usnadňuje vypořádání daně z příjmů z Německa. GermanTax se zabývá záležitostmi týkající se daní a daňového práva v Německu. Naši specialisté zajistí, aby Vaše daňové přiznání bylo připraveno s nejlepším možným finančním výsledkem.

Zjistit více


Proč se Vám vyplatí využít naše služby?


Daňové vypořádání z Německa – nejčastější dotazy

Mohu si z daní odečíst náklady na dojíždění do zaměstnání?

Každý daňový poplatník německého státu má právo odepsat náklady na dojíždění do zaměstnání. Tento odpis je jedním z nejčastěji používaných odpisů v německých daňových přiznáních (Einkommensteuererklärung)..

Výpočet je založen na počtu kilometrů, tj. vzdálenosti mezi místem bydliště a místem výkonu práce, vynásobený počtem dní, které daňový poplatník dojížděl do práce (celý rok 2018 = 230 pracovních dnů), a vynásobený 0,30 EUR za každý ujetý kilometr.

Cestu do zaměstnání uplatňujeme pouze jednosměrně.

Není možné odečíst cestu obousměrně (tzn. cestu do zaměstnání a zpět).

Pokud je vypočtená částka za dojíždění nižší než 1000 EUR, je lepší odepsat jednorázový paušál 1000 EUR (Werbungskosten Pauschal).

Jednoduché příklady:

21 km x 230 pracovních dnů x 0,30 euro = 1449 EUR (odepisuji 1449 EUR)

14 km x 230 pracovních dnů x 0,30 EUR = 966 EUR (je výhodnější odepsat 1 000 EUR Werbungskosten Pauschal)

25 km x 90 pracovních dnů x 0,30 EUR = 675 EUR (je výhodnější odepsat 1 000 EUR Werbungskosten Pauschal)

Mohu odečíst z daní cestování do ČR/dvojitou domácnost?

Dvojitá domácnost (Doppeltehaushaltsführung), kterou krajané často nazývají jako „dojíždění do Čech“, mohou uplatnit pouze osoby, které mají nárok na odpočet podle německého daňového zákona.

Lidé, jejichž hlavním střediskem života je kvůli jejich rodině ČR, mají právo na dvojitou domácnost. Německý daňový úřad uznal manžela, manželku a děti za rodinu v kontextu dvojité domácnosti. Ostatní rodinní příslušníci nepředstavují důvod pro zařazení daňového odpočtu za dvojité bydlení do daňového přiznání.

Odpočet dvojité domácnosti zahrnuje dojíždění do ČR a náklady na pronájem bytu v Německu.

Osoby, které mají právo odepsat dvojitou domácnost:

Otec pracující v Německu - matka žijící s dětmi na Slovensku

Matka pracující v Německu - otec žijící s dětmi na Slovensku

Otec a matka v Německu - nezletilé děti žijící na Slovensku

Manžel pracující v Německu - manželka žijící na Slovensku (bezdětný pár)

Manželka pracující v Německu - manžel žijící na Slovensku (bezdětný pár)

Co mohu odečíst z daní v Německu?

Nejčastěji uplatňujeme

 • Cestovné do práce (pouze jeden směr)
 • Náklady na odborné vzdělávání
 • Charitativní dary (např. Červený kříž)
 • Členské příspěvky v odborech
 • Náklady spojené s lékařskou péčí v Německu (např. účty za lékaře a léky)
 • Náklady na údržbu a pomoc v domácnosti v Německu
 • Náklady spojené s modernizací bytu (rekonstrukce)
 • Daňové úlevy na daňového poplatníka, manžela/ku nebo dítěte se zdravotním postižením
 • Náklady na domácí kancelář
 • Pracovní vybavení (Arbeitsmittel)
 • Pracovní úraz
 • Vedení bankovního účtu v Německu
 • Náklady spojené se žádostí o nové zaměstnání
 • Dvojitou domácnost
 • Náklady na stěhování
 • Pokud pracujete déle než 8 hodin a máte na to potvrzení od zaměstnavatele - odpočitatelný příspěvek je 12 Euro
 • Pokud jste pracovně vysláni na více než 24 hodin, odpočitatelný příspěvek je 24 EUR
 • Výživné na bývalou manželku

Státní pojištění:

 • Důchodové pojištění (Rentenversicherung)
 • Úrazové pojištění (Unfallversicherung)
 • Zdravotní pojištění (Krankenversicherung)
 • Pojištění péče (Pfegeversicherung)
 • Pojištění pro případ nezaměstnanosti (Abreitslosenversicherung)

Soukromé pojištění:

 • Důchodové pojištění (Rentenversicherung)
 • Zdravotní pojištění (Krankenversicherung)
 • Úrazové pojištění (Unfallversicherung)
 • Pojištění péče (Pfegeversicherung)
 • Pojištění pro případ nezaměstnanosti (Abreitslosenversicherung)
 • Doplňkové pojištění (Zusatzversicherungen v závislosti na typu)
 • Pojištění odpovědnosti společnosti Pojištění soukromé odpovědnosti (Haftpflichtversicherung)
 • Povinné ručení (KFZ Versicherung)
 • Pojištění právní ochrany (Rechtsschutzversicherung)
 • Pojištění pracovní neschopnosti(Berufsunfähigkeitsversicherung)

Pokud máte děti, můžeme odečíst:

 • Zdravotní pojištění dětí
 • Doplňkové pojištění pro děti
 • Výživné na dítě
 • Školné v soukromé škole v Německu
 • Školkovné
 • Pokud pracujete déle než 8 hodin a máte na to potvrzení od zaměstnavatele - odpočitatelný příspěvek je 12 Euro
 • Pokud jste pracovně vysláni na více než 24 hodin, odpočitatelný příspěvek je 24 EUR

Jak vypadá daňové vyrovnání v Německu?

Při porovnání způsobu vypořádání daně z příjmu v Německu a České republice se můžeme setkat s několika významnými rozdíly. Pokusíme se je vysvětlit.

Jedním z významných rozdílů je skutečnost, že v Německu existuje šest daňových tříd, přičemž každý daňový poplatník dostává třídu odpovídající jeho životní a ekonomické situaci.

Podle dané třídy zaměstnavatel provádí každý měsíc zálohovou srážku daně. Na začátku každého kalendářního roku je zaměstnavatel povinen poskytnout každému zaměstnanci ekvivalent českého Potvrzení o zdanitelných příjmech (Lohnsteuerbescheinigung), což je základ pro vypořádání daní. Toto potvrzení musí zaměstnavatel vystavit nejpozději do 28. února následujícího roku, který následuje po roce vypořádání.

Nejdůležitější věcí v daňovém přiznání v Německu je zohlednit veškerý dosažený příjem spolu s dávkami, jako jsou např. dávky v nezaměstnanosti (Arbeitslosgeld), nemocenské dávky delší než 6 týdnů vyplácené zdravotní pojišťovnou (Krankengeld), příspěvek na péči o dítě (Kindergeld) a příjmy z ČR, případně z jiných zemí.

Do kdy se musí podat prohlášení?

Po zahájení práce v Německu je většina lidí povinna podat daňové přiznání. Je zbytečné to odkládat i když Finanzamt v extrémních případech umožňuje předložit daňové přiznání až o 4 roky zpět. Existuje mnoho situací, kdy se musí podat daňové přiznání, např. pokud jste pobírali nemocenské dávky z nemocenského fondu nebo jiné dávky v daném roce, odstupné, v případě rozvodu apod.

Pokud daňoví poplatníci podávají daňové přiznání za rok 2019 sami, lhůta je do 31. července 2020. Pokud využijí služeb účetní kanceláře, je možné tuto dobu prodloužit až do února 2021.

Doklady potřebné k úhradě daně z Německa

Nejdůležitější je Lohnsteuerbescheinigung. Pro dosažení různých slev a odpisů stojí za to připojit i další dokumenty, díky nimž získáte vyšší přeplatek z daní.

Další dokumenty:

 • provozování dvojité domácnosti
 • smlouva o pronájmu bytu v Německu
 • doklady prokazující dojíždění do ČR (účtenky za benzin, jízdenky, výpis z Bla Bla Car, letenky apod.)
 • všechny pojistné smlouvy - např. soukromé pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění vozidla atd.)
 • poplatky spojené s docházkou dítěte v zařízení (školné, školkovné)
 • alimenty, dary, osvědčení o zdravotním postižení
 • Účty za lékařské ošetření a léky

Jaká částka je osvobozená od daně (nezdanitelná částka) v roce 2020?

Daně placené v Německu patří k nejvyšším v Evropě. V roce 2020 byla zvýšena částka osvobozená od daně (částka, z níž stát daň nevybírá) a částečně zrušena solidární daň ( Solidaritätszuschlag). V roce 2020:

 • pro jednotlivce se tato částka zvýšila o 2,6% na 9,408 EUR, tj. 784 EUR měsíčně. v případě manželského páru, který podává daňové přiznání společně, je tato částka 18 816 EUR, což je o 480 EUR více než v předchozím roce.

Daňové rozhodnutí

Německý finanční úřad nemá předem stanovené datum pro vydání daňového rozhodnutí. Funguje to na principu „kdo dřív přijde“ ... takže daňoví poplatníci, kteří podají daňové přiznání jako první, se mohou spolehnout na kratší dobu zpracování. Zkrácení doby na vydání rozhodnutí můžete podáním daňové přiznání online pomocí speciálního programu ELSTER. GermanTax využívá tento program. Naše zkušenost ukazuje, že Finanzamt potřebuje ke zpracování rozhodnutí 3 až 8 týdnů, ve zvláštních případech až 6 měsíců (např. pozdní podání daňového přiznání).

Co můžete udělat pro rychlejší vydání daňového rozhodnutí?

 • V první řadě musí být daňové přiznání z Německa, stejně jako v každé zemi, důkladně připraveno s úplnou sadou dokumentů, osvědčení a příloh.
 • Elektronické podání daňového přiznání urychlý proces zpracování na Finanzamtu.
 • Svěřte vaše daňové přiznání profesionálům, kteří se budou ve vašem zájmu starat o všechny slevy, odpočty a včas předložení kompletní dokumenty na Finanzamt.
 • Neváhejte nás kontaktovat, rádi zodpovíme jakékoli další otázky, individuálně podle vašich potřeb.

Nejnovější položky blogu

Daňové třídy v Německu

Pro většinu lidí přicházejících z Čech do Německa se může systém daňových tříd stát velkým překvapením a způsobit mnoho nedorozumění. V Německu je šest různých daňových tříd, které jsou přiřazeny v závislosti na životní a ekonomické situaci. Daňová třída je odpovědná za zálohy na daně placené zaměstnavatelem na daň z příjmu, solidární a církevní daň. […]

Online daňové vyrovnání z Německa

Německý finanční úřad díky programu Elster zavedl kromě tradiční papírové formy daňového přiznání také možnost podání daňového přiznání online. GermanTax používá tento efektivní a rychlý nástroj k podávání daňového přiznání. Proč podat daňové přiznání v Německu online? Díky práci v programu Elster získáváme pro Vás jen samé výhody: online daňové přiznání je upřednostněno a zpracováno […]

Rozliczenie podatku z Niemiec w Polsce krok po kroku. Jak wygląda ten proces?

Rozliczenie podatku z Niemiec w Polsce dotyczy polskich rezydentów podatkowych, którzy uzyskiwali dochody na terenie Polski oraz Federalnej Republiki Niemiec. Osoby znajdujące się w takiej sytuacji, mają obowiązek złożenia zeznania podatkowego w obu krajach.

Jak wygląda takie rozliczenie podatku w Niemczech?

Niemcy wymagają wówczas rozliczenia dochodów uzyskanych na terenie Niemiec, natomiast w polskim urzędzie skarbowym należy złożyć dwie deklaracje uwzględniające oba dochody. Jednak te uzyskane za pracę w Niemczech są zwolnione z opodatkowania w naszym kraju i służą wyłącznie do ustalenia odpowiedniej stawki podatkowej. Ochronę przed podwójnym opodatkowaniem zawdzięczamy specjalnej umowie zawartej między Niemcami a Polską. 

Rozliczenie podatku z Niemiec online – czy jest możliwe?

Jak rozliczyć podatek z Niemiec online? Nic prostszego! Z Platformą Rozliczeniową zajmie to Państwu mniej niż 10 minut. Rozliczenie podatku z Niemiec w Polsce krok po kroku jest możliwe dzięki naszemu formularzowi. Po wypełnieniu go uzyskacie Państwo informację o wysokości zwrotu podatku oraz zostanie zweryfikowany obowiązek złożenia deklaracji podatkowej w niemieckim urzędzie Finanzamt.

Jak rozliczyć się online w dwóch prostych krokach 

 

Rozliczenie podatku z Niemiec online z Platformą Rozliczeniową odbywa się w dwóch krokach:

Krok 1 – Wypełnienie formularza

Aby nasz system mógł precyzyjnie wyliczyć zwrot podatku z Niemiec, niezbędne jest uzupełnienie podstawowych danych, np. informacji na temat stanu cywilnego, posiadania dzieci, podróży do Polski, czy adresu firmy, w której jesteście Państwo zatrudnieni. 

Krok 2 – Dołączenie dokumentów

W drugim kroku prosimy o dołączenie dokumentów, dzięki którym uzyskacie Państwo większy zwrot podatku. Najważniejszym z nich jest tzw. „niemiecki PIT”, czyli zestawienie rocznych dochodów w Niemczech (elektronische Lohnsteuerbescheinigung). 

 

Po przekazaniu dokumentów skontaktujemy się z Państwem telefonicznie, aby ustalić dalsze szczegóły.

 

Rozliczenie podatku z Niemiec – czy jest obowiązkowe dla każdego podatnika?

 

Nieograniczony obowiązek podatkowy rozliczenia podatku z urzędem skarbowym w Niemczech, mają osoby posiadające Gewerbe (zarejestrowaną działalność gospodarczą u zachodnich sąsiadów Polski), podatnicy wykonujący wolny zawód (tzw. Freiberuf) oraz rolnicy i leśnicy.

 

Jeśli nie posiadacie Państwo pewności odnośnie złożenia deklaracji podatkowej w Finanzamt, zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych usług Platformy Rozliczeniowej. Doświadczeni konsultanci zweryfikują, czy macie Państwo obowiązek rozliczenia podatku z Niemiec oraz oszacują wysokość ewentualnego zwrotu.

Odzyskiwanie podatku z Niemiec – rozliczenie indywidualne czy wspólne?

Zanim zdecydują się Państwo na wspólne rozliczenie z małżonkiem, warto zweryfikować wcześniej, czy takie rozwiązanie będzie opłacalne. Sytuacja podatkowa niektórych małżeństw sprawia, że indywidualne rozliczenie okazuje się korzystniejsze pod względem finansowym. W celu zweryfikowania, czy rozliczenie z małżonkiem jest dla Państwa korzystne, prosimy o zgłoszenie się do Platformy Rozliczeniowej – sprawdzimy, czy będzie to dla Państwa opłacalne. Przykładowo wspólne rozliczenie podatku z Niemiec nie będzie się opłacało, kiedy jeden małżonek pracuje na terenie Niemiec, a dochody małżonka mieszkającego w Polsce, przekraczają kwotę wolną od podatku. 

 

Zachęcamy do skorzystania z naszej usługi, jaką jest weryfikacja opłacalności rozliczenia podatkowego – sprawdzimy, czy wspólne rozliczenie podatku z Niemiec jest w Twoim przypadku możliwe i zyskowne. Z Platformą Rozliczeniowa dokonasz takiej weryfikacji zupełnie za darmo!

Rozliczenie podatku w Niemczech z Platformą Rozliczeniową!

Celem, jaki nam przyświeca jest znalezienie dla każdego podatnika jak najkorzystniejszego rozwiązania. Bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu, stosujemy wszelkie środki, takie jak ulgi i odpisy, które sprawiają, że nasi Klienci uzyskują maksymalne możliwe zwroty lub dokonują jak najniższych dopłat do Urzędu Skarbowego. 

 

Chcesz jak najlepiej wykorzystać system niemieckich ulg podatkowych, by otrzymać wysoki zwrot podatku z Niemiec? Skontaktuj się z nami! Współpraca z Platformą Rozliczeniową to gwarancja obsługi na najwyższym poziomie. Działamy w interesie Klientów w trakcie całego procesu rozliczenia podatku.

Chcete vypořádat daň z Německa?

Zanechte kontakt, zavoláme vám zpět!